Bakery egg foods around the world

Bellis Deluxe Hotel

TEKNİK ÖZELLİKLERİ - TECHNICAL  SPESIFICATOIN

İşin Adı-  Name : Bellis Otel Binası Mekanik Tesisat İşleri - Mechanical Installation Applications
Lokasyon - Location : Antalya - Belek 

Yüklenici - Contractor : Ci-Ay Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

İşveren - Client : Çalışkan Kardeşler Sa. Tic. Ltd. Şti.

Sözleşme Tarihi -Date of Agreement : 03.01.2014

Sözleşme Bitim Tarihi -Date of Work Completed : 15.06.2014

Geçici Kabul Tarihi - Temporary Acceptance : 15.06.2014

Kapalı Alan - Closed Area :  43 500 m2