Bakery egg foods around the world

Gorrion Hotel

TEKNİK ÖZELLİKLERİ - TECHNICAL  SPESIFICATOIN

İşin Adı-  Name :  Gorrion Hotel Alüminyum, Cam ve Pazlanmaz Uygulamaları - Aluminium, Glass and Stainless Applicaitons
Lokasyon - Location :  Yenibosna - İstanbul 

Yüklenici - Contractor : Ci-Ay Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

İşveren - Client : Boytek Reçine A.Ş.

Sözleşme Tarihi -Date of Agreement : 02.08.2013

Sözleşme Bitim Tarihi -Date of Work Completed : 07.12.2013

Geçici Kabul Tarihi - Temporary Acceptance : 07.12.2013

Kapalı Alan - Closed Area :  22 706 m2