elektrİk ve mekanİk tesİsat uygulamaları
electrıcal and mechanıcal ınstallatıon applıcatıons

.

alva donna exclusıve

Mekanik tesisat işlerinin yapılması
Mechanical installation applications
32 500 m2

Glorıa Golf Resort

290 odanin tadilat ve mekanik işlerinin tesisat işlerinin yapılması
Renovation and mechanical installation application of 290 Rooms

44 000 m2

glorıa verde resort

Çamaşırhane Mekanik Tesisat İşlerinin Yapılması  
Laundry Mechanical Installation Applications

22 700 m2

glorıa serenıty resort

Çamaşırhane Mekanik Tesisat İşlerinin Yapılması
Laundry Mechanical Installation Applications

22 700 m2

glorıa sport center

Gloria Golf Resort Otel Golf Spor Merkezi Mekanik Tesisat İşleri  Mechanical Installation Applications

440 m2

bellıx deluxe hotel

Bellis Otel Binası Mekanik Tesisat İşleri 
Mechanical Installation Applications

43 500 m2

gorrıon hotel

Gorrion Otel Binası ve Toplantı Merkezi Mekanik Tesisat İşlerinin Yapılması 
Mechanical Installation Applications

27 706 m2

glorıa golf resort golf sahası

Gloria Golf Resort Otel Golf Sahası Sulama İşi
Golf Course Irrigation Applications

570 000 m2

koza holdİng yurt bİnası

Koza Holidng Yurt Binası Mekanik Tesisat İşleri 
Mechanical Installation Applications

3 420 m2